Τεχνικά Προϊόντα

OCTAN 10+POWER BOOSTER 325ml

02-06-001
Ενισχύει την βενζίνη αυξάνοντας των αριθμό των οκτανίων από 2 έως 6 βαθμούς. Προστατεύει τις βαλβίδες παρέχοντας ενα φίλμ παρόμοιο του μολύβδου. Αρκεί μια φιάλη για μια δεξαμενή καυσίμου έως 60 λίτρα. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

DRY FUEL 325 ml

02-06-002
Αφαιρεί το νερό από το καύσιμο.(diesel ή βενζίνη). Καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού. Προστατεύει το σύστημα ψεκασμού από διάβρωση και σκουριά. Μια φιάλη αρκεί για δεξαμενή καυσίμων έως 60 λίτρα.

INJECTOR CLEANER PETROL 325 ml

02-06-003
Καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού και την αντλία καυσίμου σε βενζινοκινητήρες. Προστατεύει τις βαλβίδες. Λιπαίνει το σύστημα ψεκασμού και επαναφέρει την αρμονική ροή ψεκασμού. Μια φιάλη αρκεί για 60 λίτρα καυσίμου.

3ΧΑ PETROL 325 ml

02-06-004
Ενισχύει τα οκτάνια της βενζίνης, αφαιρεί το νερό, καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τα καυσαέρια. Μια φιάλη αρκεί για δεξαμενή καυσίμου έως 60 λίτρα.

3ΧΑ DIESEL 325 ml

02-06-005
Ενισχύει τα κετάνια του πετρελαίου, αφαιρεί το νερό, καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού. Μειώνει τον μαύρο καπνό καύσης και ελαττώνει την κατανάλωση καυσίμου. Μια φιάλη αρκεί για δεξαμενές καυσίμων έως 60 λίτρα.

INJECTOR CLEANER DIESEL 325ml

02-06-006
Καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού στους πετρελαιοκινητήρες. Επαναφέρει την αρμονική ροή ψεκασασμού. Καθαρίζει και λιπαίνει την αντλία προλαμβάνοντας από σκουριά και διάβρωση. Μια φιάλη αρκεί για 60 λίτρα καυσίμου.

CHARGE (ΜΕΛΙ) 400ml

02-06-007
Ενισχύει το λιπαντικό του κινητήρα. Μειώνει την καύση λιπαντικού και κατά συνέπεια και την αποβολή μαύρου καπνού. Επαναφέρει την σωστή πίεση λαδιού. Μια φιάλη αρκεί για θεραπεία έως 6 λίτρα λιπαντικού.