Αφροποιητές

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 25L PROF

07-07-SC025
Μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 25L. Συνδέεται με κύκλωμα αέρα με σχιστό παξιμάδι. Διαθέτει μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιστή αέρα εξόδου, ρυθμιστή αέρα εισόδου, 3 μπεκ για εναλλαγές πάχυνσης αφρού. και εύκολα σύστημα αποσυμπίεσης στην κεφαλή του χωνιού. Περίεχει λάστιχο 5 μέτρων μήκους και πλαστικό πιστόλι αφρού.

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 25LT. ΙΝΟΧ

07-07-SCX24
Ανοξείδωτη δεξαμενή χωρητικότητας 25L. Συνδέεται με κύκλωμα αέρα με σχιστό παξιμάδι. Διαθέτει μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιστή αέρα εξόδου, ρυθμιστή αέρα εισόδου, 3 μπεκ για εναλλαγές πάχυνσης αφρού. και εύκολα σύστημα αποσυμπίεσης στην κεφαλή του χωνιού. Περίεχει λάστιχο 5 μέτρων μήκους και πλαστικό πιστόλι αφρού.

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 50L PROF

07-07-SCO50
Μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 50L. Συνδέεται με κύκλωμα αέρα με σχιστό παξιμάδι. Διαθέτει μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιστή αέρα εξόδου, ρυθμιστή αέρα εισόδου, 3 μπεκ για εναλλαγές πάχυνσης αφρού. και εύκολα σύστημα αποσυμπίεσης στην κεφαλή του χωνιού. Περίεχει λάστιχο 5 μέτρων μήκους και πλαστικό πιστόλι αφρού.

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 50L ΙΝΟΧ

07-07-SCX50
Ανοξείδωτη δεξαμενή χωρητικότητας 50L. Συνδέεται με κύκλωμα αέρα με σχιστό παξιμάδι. Διαθέτει μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιστή αέρα εξόδου, ρυθμιστή αέρα εισόδου, 3 μπεκ για εναλλαγές πάχυνσης αφρού. και εύκολο σύστημα αποσυμπίεσης στην κεφαλή του χωνιού. Περίεχει λάστιχο 5 μέτρων μήκους και πλαστικό πιστόλι αφρού.

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ PROF 100LT.

07-07-SCO10
Μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 100L. Συνδέεται με κύκλωμα αέρα με σχιστό παξιμάδι. Διαθέτει μανόμετρο, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιστή αέρα εξόδου, ρυθμιστή αέρα εισόδου, 3 μπεκ για εναλλαγές πάχυνσης αφρού. και εύκολα σύστημα αποσυμπίεσης στην κεφαλή του χωνιού. Περίεχει λάστιχο 5 μέτρων μήκους και πλαστικό πιστόλι αφρού.

ΨΕΚ/ΚΟ ORION FOAMER 6L.

KWORFOAM6
Ψεκαστικό προπίεσης με δυνατότητα δημιουργίας αφρού, χωρητικότητας 6L με μανόμετρο και βαλβίδα εκτόνωσης. Στιβαρή κατασκευή, ομαλός ψεκασμός. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Η συσκευασία περιλαμβάνει τρία μπέκ για δημιουργία διαφορετικού πάχους αφρού. Σημαντική προϋπόθεση η χρήση απορρυπαντικού υψηλού αφρισμού.

ΨΕΚ/ΚΟ VENUS FOAMER 2L.

KWVEFOAM2
Ψεκαστικό προπίεσης με δυνατότητα δημιουργίας αφρού. Χωρητικότητα 2 λίτρων. Η συσκευασία περιλαμβάνει τρία μπέκ για δημιουργία διαφορετικού πάχους αφρού. Σημαντική προϋπόθεση η χρήση απορρυπαντικού υψηλού αφρισμού.