Ταχογράφοι

ΡΟΛΟ (ΘΕΡΜΙΚΟ) NTS

01-04-1DIGI
Περιέχει τρία θερμικά ρολά κατάλληλα για ψηφιακό ταχογράφο.Καλύπτουν τις προδιαγραφές TUG iso 9001.2015 VDO* Stoneridge* και Efas*